Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της σημαντικής ανταπόκρισης, το Υπουργείο Εργασίας παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους Φορείς για τα ακίνητα των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», μέχρι και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Παράταση Προθεσμίας

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" για τους τους μήνες 09.2016-12.2016 και τους μήνες 09.2015-12.2015.

 Σεπτέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Αύγουστος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) Πίνακες (Excel)

 Ιούλιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Ιούνιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Μάιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Απρίλιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) -  Πίνακες (Excel)

 Μάρτιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Φεβρουάριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Ιανουάριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Δεκέμβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf) -  Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων αναφορικά με την αναβάθμιση της ασφάλειας των κεντρικών υποδομών του φορέα μας και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα παράτασης των περισσοτέρων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας καθώς και κάποιων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να προσαρμόσουν τις υποδομές τους ώστε να είναι συμβατές στην αποκλειστική χρήση του πρωτοκόλλου αυτού, μετατίθεται η ημερομηνία αποκλειστικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου TLS 1.2 (no RC4) στα Πληροφοριακά Συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την 1η Μαρτίου 2018.

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2017.

Μάρτιος 2017: Μηνιαία Έκθεση(pdf) - Πίνακες Excel

Απρίλιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Μάιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Ιούνιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Ιούλιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf)- Πίνακες Excel

Αύγουστος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του (ΦΚΑ, ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόσκληση