Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.4/2024) για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Joint Action on Contribution to the Cancer Inequalities Registry to Monitor National Cancer Control Policies» με ακρωνύμιο OriON», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4H-2022-JA-04, ενός (1) στελέχους για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 13/06/2024 και λήγει στις 25/06/2024.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2024

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

4. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 3/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Έργου «Cancer and other NCDs prevention–action on health determinants» με ακρωνύμιο JAPreventNCD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4H-2022-JA-02, ενός (1) στελέχους για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 2/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Έργου «Extended EHR@EU Data Space for Primary Use» με το ακρωνύμιο Xt-EHR, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health (EU4H) με τίτλο EU4H-2022-JA-09, τεσσάρων (4) στελεχών για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 1/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Έργου «xShare - Expanding the European EHRxF to share and effectively use health data within the EHDS» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON-HLTH-2023-IND-06-02, δύο (2) στελεχών για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.3/2024) για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του του Ευρωπαϊκού  Έργου «Cancer and other NCDs prevention–action on health determinants» με ακρωνύμιο JAPreventNCD.», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4H-2022-JA-02, για ένα (1) στέλεχος υποστήριξης της Επιστημονικής Ομάδας του έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 29/4/2024 και λήγει στις 13/5/2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2024