Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

kot-md

Παρακαλούμε για την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου πιέστε εδώ!

  Δελτία Τύπου:

Μετρήσεις από την πορεία του προγράμματος σε μορφή pdf:

 

08/03/2018
12:15 μ.μ. (λήψη) 

 

26/02/2018
09:30 π.μ. [Ορθή επανάληψη] (λήψη)

 

24/02/2018
01:30 μ.μ. (λήψη)

  

20/02/2018
06:30 μ.μ. (λήψη)

  

19/02/2018
06:30 μ.μ. (λήψη)

  

18/02/2018
10:45 π.μ. (λήψη)

 

 16/02/2018
07:00 μ.μ. (λήψη)
09.30 π.μ. (λήψη)

 

15/02/2018
08:00 μ.μ. (λήψη)