Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Η Μισθοδοσία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων καλύπτει περίπου 160 κωδικούς Ιδρυμάτων, όπως:

  • Νοσοκομεία
  • Κέντρα Υγείας
  • Υγειονομικές Περιφέρειες
  • Προνοιακά Ιδρύματα
  • Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
  • Στρατιωτικά Νοσοκομεία

όπου μισθοδοτούνται περίπου 45.000 άτομα και εκκαθαρίζονται περίπου 80.000 records αποδοχών το μήνα.

Οι κυριότερες αποδοχές που εκκαθαρίζονται είναι:

  • Τακτική μισθοδοσία
  • Υπερωρίες-Εφημερίες γιατρών
  • Εφημερίες γιατρών από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
  • Ειδική αμοιβή πανεπιστημιακών γιατρών