Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το οποίο αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας αποτελεί το έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

 

Τίτλος Έργου Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών Φαρμάκων
Φορέας Ανάθεσης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έναρξη / Ολοκλήρωση 10/2010 – βρίσκεται σε εξέλιξη
Αποδέκτης ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ
Ωφελούμενοι Ασφαλισμένοι, ιατροί, φαρμακοποιοί
Σύντομη Περιγραφή

Έχει  εγκατασταθεί και λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων με στόχο την ένταξη των τεσσάρων μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων της χώρας στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ). Η Εταιρεία υποστηρίζει τους χρήστες της εφαρμογής (ιατρούς και φαρμακοποιούς) με τη λειτουργία γραφείου αρωγής χρηστών (help desk) το οποίο λειτουργεί καθημερινά 24 ώρες το 24 ωρο (τηλ. επικοινωνίας: 11131), ενώ η ομάδα εργασίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διοργανώνει διαρκώς σεμινάρια εκπαίδευσης στους  χρήστες. Το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συμβάλλει στην ομαλή και απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των ιατρών που συνταγογραφούν, των ΦΚΑ που ελέγχουν, εγκρίνουν και καλύπτουν οικονομικά τη δαπάνη και των φαρμακείων, εξομαλύνοντας τις υπάρχουσες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στόχος είναι τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να αξιοποιηθούν για την χάραξη της ευρύτερης στρατηγικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.


URL: http://www.e-syntagografisi.gr/
Help Desk: 11131