Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αποτελούμενο από εφαρμογές, που είναι πλήρως διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία, έγκυρη και απρόσκοπτη ροή πληροφορίας, όπως:

 • Γραμματεία Εισαγωγών και Κίνησης Ασθενών,
 • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων,
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,
 • Λογιστήριο Ασθενών,
 • Ιατρικές Πράξεις Εξωτερικών Αθενών,
 • Χειρουργεία-Κλινικές, 
 • Γραφείο Προμηθειών,
 • Οικονομικό Πρωτόκολλο,
 • Γραφείο Υγειονομικού Υλικού,
 • Φαρμακείο,
 • Τροφοδοσία,-Διαιτολογικό,
 • Λογιστήριο,
 • Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου,
 • Βιοιατρική Τεχνολογία,
 • Προσωπικό,
 • Στατιστικά ESYnet-ΕΠΥ.