Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Έσοδα – Ασφάλιση ΟΑΕΕ» είναι αρκετά εκτεταμένο και καλύπτει αρκετές λειτουργικές περιοχές όπως :

  • Έσοδα-Ασφάλισης (Δημιουργία – εκτύπωση ταχυπληρωμών, ενημέρωση καθημερινά με πληρωμές μέσω ΕΛΤΑ–ΔΙΑΣ, Ασφαλιστική – Φορολογική ενημερότητα, μετάταξη ασφαλισμένων σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, Μηδενισμοί πιστωτικών υπολοίπων, κλπ).
  • Κεφαλαιοποιήσεις Οφειλομένων Εισφορών (ρυθμίσεις εισφορών) .
  • Χειρόγραφες Ρυθμίσεις Οφειλών.
  • Μηχανογραφημένα Γραμμάτια Είσπραξης Εισφορών (Ταμειακή Υπηρεσία).
  • Τριμερής Χρηματοδότηση (κάθε τρίμηνο).
  • Παροχή στατιστικών στοιχείων στην Αναλογιστική Υπηρεσία του ΟΑΕΕ και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
  • ΑΜΚΑ - Εφαρμογή που χορηγεί στοιχεία στο σύστημα του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και επεξεργάζεται τα στοιχεία που επιστρέφουν.
  • Εφαρμογή Παλαιών Εισφορών Ασφαλισμένων των 3 ασφαλιστικών ταμείων προ ενοποίησης (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ).
  • Χειρόγραφες πράξεις επιβολής εισφορών και προσθέτων τελών (Π.Ε.Ε.Π.Τ.)