Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου Εκκαθάριση Συνταγών Φαρμάκων
Φορέας Ανάθεσης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έναρξη / Ολοκλήρωση 11/2008 - σήμερα
Αποδέκτης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ωφελούμενοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος αυτοματοποιημένης εκκαθάρισης φαρμακευτικών συνταγών των ΦΚΑ, με:

  • Τη διεκδίκηση της προβλεπόμενης επιστροφής (Rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρίες των χρηματικών ποσών που προβλέπονται από το Νόμο
  • Την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό, και επίτευξη χαμηλού λειτουργικού κόστους του συγκεκριμένου έργου.
  • Τη σύνδεση των δαπανών για φάρμακα με την υγεία του πληθυσμού (Πολυφαρμακία).
  • Τον έλεγχο της ποσοτικής κατανάλωσης των φαρμάκων κατά είδος και κατά αξία φαρμάκου σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια κλίμακα.
  • Τον πλήρη απολογιστικό Έλεγχο Και Ιχνηλάτηση της κάθε συνταγής και φαρμάκου από τον ασφαλισμένο μέχρι τον παραγωγό / εισαγωγέα / διανομέα ανά περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. ιατρούς, φαρμακοποιούς).