Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Οι βασικές λειτουργίες αφορούν σε:

  • Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής υπόθεσης από την υποβολή της Αίτησης μέχρι και την έκδοση απόφασης και αποστολή στην Εκκαθάριση
  • Ενημέρωση του μηχανογραφικού Λογαριασμού Ασφάλισης με προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων (ΟΑΕΕ ή αναγνωρίσεις χρόνου εκτός ΟΑΕΕ) ή διόρθωση λανθασμένων στοιχείων και διαχείριση οφειλών που θα προκύψουν
  • Ανακεφαλαίωση (καταμέτρηση χρόνου) και εκδόσεις βεβαιώσεων Ασφάλισης
  • Εντοπισμό ευμενέστερης διάταξης, υπολογισμό σύνταξης και κατανομή στους δικαιούχους.
  • Τροφοδότηση τρεχουσων εφαρμογών Πληρωμών-Εκκαθάρισης (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ) με αναγγελίες αποφάσεων μέχρι την ενοποίησή τους.