Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Φορέας Πρότασης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας ΓΓΚΑ
Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι:

Η ανάπτυξη συστήματος που θα αυτοματοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διέπει το σύνολο των ΦΚΑ και αφορά όλες τις λειτουργικές τους περιοχές, ήτοι Παροχές, Συντάξεις, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη κλπ. Το έργο θα μπορεί να διασυνδεθεί με το ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και θα μπορεί να υποστηρίζει την τεκμηριωμένη απάντηση ερωτημάτων τόσο μέσω υπάλληλων ΦΚΑ όσο και άμεσα στους πολίτες. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την υλοποίηση σεναρίων εναλλακτικής νομοθεσίας για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής.

Για την ιστοσελίδα του έργου πιέστε εδώ!

Για εκπαιδευτικά βίντεο πιέστε εδώ!