Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σκοπός του data.gov.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών δημόσιου τομέα, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα πληροφοριών.

 

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΗΔΙΚΑ ΑΕ για δημόσια διάθεση εγγράφων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α/31.10.14): 

Υπ' αρ. 1675 - 343/26-06-2018 (λήψη)

Υπ' αρ. 1396 - 282/17-02-2017 (λήψη)

 

data-gov-gr-logo