Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Οι  εφαρμογές του ΠΣ εξυπηρετούν 80 Τομείς ΦΚΑ σε δύο περιβάλλοντα (UNIFY ή ORACLE) και πιο συγκεκριμένα :

  • Μητρώα
  • Λογιστήριο
  • Έσοδα-Ασφάλιση
  • Πληρωμές Συντάξεων
  • Περίθαλψη
  • Πρωτόκολλο-Εξαγορές-Εφάπαξ
  • Δάνεια