Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου  «Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας του Data Center της ΗΔΙΚΑ ΑΕ - παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης»

Διακήρυξη εδώ  : 

Ε.Ε Ε.Σ εδώ : 

 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για διάστημα 24 μηνών»

Διακήρυξη εδώ  :

Ε.Ε.Ε.Σ  εδώ : 

 Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Συντήρηση & Υποστηριξη εξοπλισμού  IBM LENOVO  για δύο έτη.   

Διακήρυξη εδω  :

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :
 

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου: "Υπηρεσίες Ανανέωσης και επέκτασης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών"

Διακήρυξη εδώ

Ε.Ε.Ε.Σ. εδώ

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης της ΗΔΙΚΑ 

Διακήρυξη εδώ :  

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :

Απόφαση Μετάθεσης  Διαγωνισμού  :  

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Προμήθεια Υπολογιστικών και Αποθηκευτικών πόρων ως υπηρεσία για Υβριδικό Υπολογιστικό Νέφος»
  2. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: για το έργο «Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων - Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων»
  3. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (National Contact Point for eHealth - NCPeH)
  4. Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε»
  5. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών»