Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Β φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ.

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

logo 2

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ένα έτος με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

Ανάρτηση διευκρινίσεων ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θ΄αναλάβει το έργο"Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών".

Διαβάστε τις διευκρινίσεις

LOGOS plagio EE 2

Ανάρτηση διευκρινίσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης"

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις

LOGOS plagio EE 3