Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις επί πρόσκλησης έργου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk), στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση κλειστού διεθνούς διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία για την προεπιλογή υποψηφίων, για το έργο "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών (Help Desk) στα πλαίσια του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης".

Πρόσκληση