Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων - Έσοδα - Ασφάλιση - Ενημερότητα"
EMASSY A

EMASSY B

EMASSY C

LOGOS plagio EE 3

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων - Έσοδα - Ασφάλιση - Ενημερότητα"

EMASSY A

EMASSY B

EMASSY C

LOGOS plagio EE 3

Διευκρινήσεις επί πρόσκλησης Α' Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Διαβάστε Περισσότερα

LOGOS plagio EE 3

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της Α' Φάσης του διαγωνισμού "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σε μορφή pdf)   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοος (σε μορφή word)

LOGOS plagio EE 3