Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση κλειστού διεθνούς διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία για την προεπιλογή υποψηφίων, για το έργο "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών (Help Desk) στα πλαίσια του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης".

Πρόσκληση