Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ :«Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων Υπαρχουσών Εφαρμογών &  Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών , καθώς και η Παραγωγική τους Λειτουργία, στα πλαίσια της Υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ

 

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Απαντητικό έγγραφο διευκρινίσεων εδώ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας  Διαγωνισμού εδώ 

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprice της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτού για ένα (1) έτος"

 

Διακήρυξη εδώ

EEEΣ/ΤΕΥΔ εδώ

 Διευκρινίσεις εδώ 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αδειών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υποστήριξης για τις ανάγκες των λογισμικών ISP Tivoli και Vmware που διαθέτει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Συντήρησης εξοπλισμού κατασκ. ΙΒΜ
  2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την ανάθεση κατ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 ν,4412/2016) σε Κοι.Σ.Π.Ε & ΣΕ Κοι.Σ.Επ.)του έργου καθαρισμού των χώρων και υαλοπινάκων της ΗΔ
  3. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (6) εξυπηρετητών
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚ FUJITSU ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΗΕ & ΥΔΡΑΥΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ Α.Ε