Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ»
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ «Υπηρεσίών Oracle Cloud υποδομής για την λειτουργία της εφαρμογής MyHealth σε έξυπνες κινητές συσκευές»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ

Πρόσκληση επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Πακέτου του Λογισμικού Διαχείρισης Συσκευών και Εξοπλισμού των συσκευών tablet που έχουν διατεθεί στην Ελληνική Επικράτεια για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των εμβολιαστικών κέντρων Covid-19».

Πρόσκληση εδώ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Μηχανισμός Υποστήριξης για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Διευκρινίσεις εδώ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αναβάθμιση υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης»
  2. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Τμήματα για το Έργο «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας»
  3. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Μονάδων Υγείας της ΗΔΙΚΑ (Π.Σ.Μ.Υ.)»
  4. Aνοικτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Συντήρησης & Υποστήριξης εξοπλισμού ΙΒΜ για διάστημα δ
  5. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Yπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας ( Managed Security Services για τα πληροφοριακά συστήματα της της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τρία έτη »