Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Συντήρηση & Υποστηριξη εξοπλισμού  IBM LENOVO  για δύο έτη.   

Διακήρυξη εδω  :

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :
 

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου: "Υπηρεσίες Ανανέωσης και επέκτασης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών"

Διακήρυξη εδώ

Ε.Ε.Ε.Σ. εδώ

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης της ΗΔΙΚΑ 

Διακήρυξη εδώ :  

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :

Απόφαση Μετάθεσης  Διαγωνισμού  :  

η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Προμήθεια Υπολογιστικών και Αποθηκευτικών πόρων ως υπηρεσία για Υβριδικό Υπολογιστικό Νέφος»

Διακήυρξη εδώ  :

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ :

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: για το έργο «Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων - Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 1 εδώ  

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 2 εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 3 εδώ.  

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (National Contact Point for eHealth - NCPeH)
  2. Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε»
  3. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών»
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το Έργο «Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων προληπτικών εξετάσεων και Υπηρεσίες Call Center στα πλαίσια του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας ΣΠΥΡ
  5. Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε»