Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Συνέντευξη παραχώρησε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. A.Ε. στην εφημερίδα «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ», αναφερόμενος στις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και στο ρόλο που έχουν παίξει οι φαρμακοποιοί στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ

Συνέντευξη παραχώρησε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. κ.Σφυρόερας στο περιοδικό «Υγεία 2012 Φάρμακο» των εκδόσεων Travel Times Publishing,με θέμα: "H ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Εργαλείο για την προάσπιση της υγείας του πολίτη και την ορθολογική λειτουργία του φαρμάκου".

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ

Συνέντευξη παραχώρησε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.Βλάσης Σφυρόερας σχετικά με τις νέες βελτιώσεις του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την προοπτική της νέας πλατφόρμας.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ

Συνέντευξη παραχώρηση ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E. κ. Βλάσης Σφυρόερας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο περιοδικό HEALTH DAILY.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.