Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Συνέντευξη παραχώρησε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.Βλάσης Σφυρόερας σχετικά με τις νέες βελτιώσεις του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την προοπτική της νέας πλατφόρμας.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ