Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Συνέντευξη παραχώρησε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. κ.Σφυρόερας στο περιοδικό «Υγεία 2012 Φάρμακο» των εκδόσεων Travel Times Publishing,με θέμα: "H ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Εργαλείο για την προάσπιση της υγείας του πολίτη και την ορθολογική λειτουργία του φαρμάκου".

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ