Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε   Δημόσια  Διαβούλευση  επί του τέυχος  διακήρυξης από 24.5.2022- 7.6.2022  για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη-Παρακολούθηση Δράσεων  Ψηφιακού Μετασχηματισμού του  Τομέα Υγείας με κωδικό ΟΠΣ  Τ.Α 5163911 της δράσης 16752-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τομέα Υγείας»

Διακήρυξη εδώ

Ανακοίνωση εδώ  

 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας», και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης και την κατάθεση παρατηρήσεων - προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε pdf μορφή.

 

Ανακοίνωση εδώ 

Διακήρυξη εδώ 

 

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» μέσω Συμφωνίας – Πλαισίου, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης και την κατάθεση παρατηρήσεων - προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Ανακοίνωση

Σχέδιο διακήρυξης

Σχέδιο διακήρυξης προς διαβούλευση ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού και παροχή λοιπών υπηρεσιών για την υλοποίηση σημείου πρόσβασης ανταλλαγής ευρωπαϊκών ασφαλιστικών δεδομένων" 

Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (από 5/2/2018 ~20/2/2018).

Υποβολή παρατηρήσεων θα γίνει μέσω του portal διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν συνημμένα θα πρέπει να υποβάλλονται και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Σχέδιο διακήρυξης

Σχόλια διαβούλευσης

Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο διάρκειας 3 ετών για την παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (15/12/2016 ~31/12/2016).

Υποβολή παρατηρήσεων μέσω του portal διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.Tυχόν συνημμένα των παρατηρήσεων θα υποβάλλονται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Σχέδιο διακήρυξης