Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Διαμόρφωση χώρου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας" 

Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (μέχρι 4/12/2014)

Διακήρυξη

Παράρτημα Α΄ (οικοδομικές εργασίες)

Παράρτημα Β΄(ηλεκτρομηχανολικές εργασίες)

Περισσότερα...

Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 3"Ηλεκτρονικοποίηση αρχείου επιλεγμένων ΦΚΑ" και υποέργου 6 "προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης"

Διάρκεια διαβούλευσης 14 ημέρες δηλαδή μέχρι 7/11/2014

Σχέδιο διακήρυξης

Υποβολή παρατηρήσεων

Σχέδιο διακήρυξης για β'διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης εφαρμογών Λοιπών Ταμείων.

Διάρκεια διαβούλευσης 10 ημέρες (μέχρι 3/10/2014)

Σχέδιο Διακήρυξης

Υποβολή Παρατηρήσεων 

Σχέδιο διακήρυξης προς διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την "προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης εφαρμογών Λοιπών Ταμείων" στο πλαίσιο της πράξης "Ψηφιακές υπηρεσίες για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης"

Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλαδή μέχρι 02/08/2014) 

Σχέδιο διακήρυξης

Αποστολή παρατηρήσεων

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης & Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων – Έσοδα – Ασφάλιση – Ενημερότητα

Αποτελέσματα Διαβούλευσης