Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης

Αποτελέσματα Διαβούλευσης

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών

Αποτελέσματα Διαβούλευσης

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: Access Point – Ελληνικό Έργο EESSI / Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισμένους και τις Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Διαβούλευσης

Σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της Α’ φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 30/09/2011).

Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf)

Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (word)

Αποστολή παρατηρήσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σχεδίου προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Access Point – Ελληνικό Έργο EESSI / Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισμένους και τις Επιχειρήσεις».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 15/09/2011).


Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Α'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος B'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Γ'
Αποστολή παρατηρήσεων