Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Συνάντηση Εργασίας που οργάνωσε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε με θέμα: «Διαλειτουργικότητα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας-Εθνικές Υποδομές», στο πλαίσιο του EPSOS, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Νοεμβρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης, παρουσιάστηκε το γενικό πλαίσιο και η μεθοδολογία υλοποίησης του epSOS που οδήγησε στην επίτευξη διασυνοριακής διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα (οργανωτική, θεσμική, τεχνική και σημασιολογική).

Μέσα από δεκαπεντάλεπτες τοποθετήσεις των εισηγητών, σκιαγραφήθηκε η μεταφορά της στο Ελληνικό περιβάλλον σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς - την ΗΔΙΚΑ, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης που αποτελούν βασικές συνιστώσες των εθνικών υποδομών για την διακυβέρνηση στην ηλεκτρονική Υγεία.

Στο τέλος ακολούθησε οργανωμένη συζήτηση με κεντρικό θέμα τις Εθνικές Υποδομές ως προϋπόθεση επιτυχίας του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση.

Δείτε τις Παρουσιάσεις

Φωτογραφικό Υλικό