Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διαβούλευση: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Διάρκεια διαβούλευσης 3 εργάσιμες ημέρες (δηλ. μέχρι την 16-05-2011)

Διαβάστε περισσότερα
Αποστολή παρατηρήσεων