Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. θα διενεργήσει το Διαγωνισμό για το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ύστερα από χθεσινή απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου