Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στο έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στην πορεία υλοποίησής της στα ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία, αναφέρθηκε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε κ.Σφυρόερας Βλάσης στο πλαίσιο της Ημερίδας με θέμα «Το Μέλλον του Ελληνικού Φαρμακείου στα πλαίσια του Μνημονίου» που πραγματοποιήθηκε από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Λέσβου, Σάμου και Χίου το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στη Μυτιλήνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αποτελέσματα της εφαρμογής του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς και στη διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επέκταση του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δειτε την Παρουσίαση