Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Προμήθεια Υπολογιστικών και Αποθηκευτικών πόρων ως υπηρεσία για Υβριδικό Υπολογιστικό Νέφος»

Διακήυρξη εδώ  :

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ :