Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την για την προμήθεια μηχανογραφικών προεκτυπωμένων εντύπων.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα από τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ – Λαγουμιτζή 40 – Τμήμα Διαγωνισμών – 3ος όροφος.
Προκήρυξη