Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες των εφαρμογών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, αλλά και διάφορων Ασφαλιστικών Φορέων
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα από τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ –Λ. Συγγρού 97 & Λαγουμιτζή 40 – Τμήμα Διαγωνισμών- 3ος όροφος.

Προκήρυξη