Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Προκήρυξη