Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού στους blade servers της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Προκήρυξη