Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια προεκτυπωμένων εντύπων για τις ανάγκες εφαρμογών ΟΑΕΕ, της Μισθοδοσίας Νοσοκομείων, των εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων Μικρών Ταμείων, και της Μισθοδοσίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ".


Προκήρυξη
Σημ. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα απο τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λαγουμιτζή 40 - Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος.