Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 και από τις 8:00 έως τις 14:00, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης του Συστήματος.