Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει δρομολογήσει τη μετεγκατάσταση του Data Center της σε νέο κτίριο, επί της οδού Λυκούργου 10 στο κέντρο της Αθήνας, για την Παρασκευή 29/1/2016.

Οι εργασίες της μετακίνησης θα διαρκέσουν από την Παρασκευή 29/1/2016 το μεσημέρι & ώρα 15:00 μέχρι την επόμενη Παρασκευή 5/2/2016. Στο πλαίσιο των εργασιών απαιτείται η απενεργοποίηση των εφαρμογών που εξυπηρετεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., οι οποίες θα αποκαθίστανται σταδιακά από την Τρίτη 2/2/2016 έως την Παρασκευή 5/2/2016, οπότε και προβλέπεται η πλήρης επαναλειτουργία όλων των εφαρμογών.

Εντούτοις, ειδικά για τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΑΜΚΑ, Ασφαλιστικής Ικανότητας και Εργοσήμου, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας καθώς έχουν ήδη μεταφερθεί (από 25/1/2016) και λειτουργούν απρόσκοπτα από το εφεδρικό site της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ) μέχρι να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί η οποιαδήποτε δυσλειτουργία, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αυτή να αποκαθίσταται άμεσα.