Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων για παράταση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Α΄ Φάσης του κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση.