Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοινώνεται ότι με την υπ.αρ. 302 απόφαση της υπ.αρ. 36/22-4-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ο διαγωνισμός που αφορά την υλοποίηση του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί (κατόπιν σχετικών μεταθέσεων) στις 22/4/2010, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, λόγω μη λήψης Διοικητικής έγκρισης απο το εποπτεύον Υπουργείο.