Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σχέδιου προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Access Point – Ελληνικό Έργο EESSI / Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισμένους και τις Επιχειρήσεις».

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Α)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Β)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Γ)

Αποστολή Παρατηρήσεων