Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου  «Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας του Data Center της ΗΔΙΚΑ ΑΕ - παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης»

Διακήρυξη εδώ  : 

Ε.Ε Ε.Σ εδώ :