Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για διάστημα 24 μηνών»

Διακήρυξη εδώ  :

Ε.Ε.Ε.Σ  εδώ :