Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έργα μεγάλης εθνικής εμβέλειας και ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για το χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας προωθούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων CEF TELECOM «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe FacilityCEF TELECOM) και HORIZON 2020.

Δελτίο Τύπου

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την αναγραφή του προσδόκιμου χρόνου επιβίωσης του ασθενή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η διοίκηση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει ότι σε κανένα στάδιο κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σκευασμάτων από τον θεράποντα ιατρό δε γίνεται αναφορά στον προσδόκιμο χρόνο επιβίωσης του ασθενή.

Δελτίο Τύπου

Το πρωί της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στα γραφεία του ΠΙΣ, με στόχο τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων για θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δελτίο Τύπου

Απάντηση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε πρόσφατες διαμαρτυρίες σχετικά με τη νέα λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δελτίο Τύπου

Ανοιχτή διαβούλευση για τη διαμόρφωση Εθνικών Μητρώων και Νοσημάτων Ασθενών πραγματοποιείται τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Υγείας.

Δελτίο Τύπου και Πρόγραμμα Διαβούλευσης