Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 9:00, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έναρξης του επιδόματος Α21, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των εφαρμογών του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ. 

Η ΗΔΙΚΑ διερευνεί λύσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 18:00, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της.

Για το διάστημα αυτό θα παραμείνουν λειτουργικές οι σχετικές με την COVID-19 υπηρεσίες της πύλης Gov.gr.

Σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHDSI), μετά από αναθεωρήσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν κριθεί απαραίτητες και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως, η χώρα μας φιλοδοξεί να ολοκληρώσει τις σχετικές δράσεις και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνταγής (eP) και συνοπτικού ιστορικού ασθενή (PS) μέχρι το τέλος του 2021. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας (National Contact Point for eHealth - NCPeH) σύμφωνα με το άρθρο 23 του N.4715/20 (ΦΕΚ 149Α/1-8-20), βρίσκεται σε προπαρασκευαστική διαδικασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του εθνικού κόμβου και να υποστηρίξει την παραγωγική λειτουργία των εν λόγω ηλεκτρονικών διασυνοριακών υπηρεσιών.

Περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 8 Μαΐου 2021 06:00 έως και Κυριακή 9 Μαΐου 2021 12:00 (μεσημέρι), δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω προγραμματισμένης πραγματοποίησης εργασιών αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Για το διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά μόνο η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς emvolio.gov.gr.
Βρείτε εδώ σχετική ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ.