Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προσκαλεί τα Φαρμακεία και τους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου».

Πρόσκληση εδώ
Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής για Φαρμακεία εδώ
Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής για Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας εδώ