Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εργασιών  προγραμματισμένης αναβάθμισης των υποδομών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, από ώρα 15:00 έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00, όλες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που υποστηρίζει η Η.ΔΙ.Κ.Α δεν θα είναι διαθέσιμες σε αυτό το χρονικό διάστημα.