Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (25) θέσεων με απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση                  Αίτηση

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (46) θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση       Αίτηση

Σήμερα 02/01/13, στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 - Ισόγειο) αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΣΟΧ1/2011 για την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. (Πληροφορίες τηλ: 213-2168118, 213-2168110, 213-2168333)

Πίνακας Επιτυχόντων

Αποδοχή Θέσης: Στους επιτυχόντες  θα αποσταλεί συστημένη επιστολή και θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ/νση Δ/κών Υπ/σιών  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, 3ος όροφος) τις ημερομηνίες από 21/01/13 έως 25/01/13 για τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε ανακοινώνει την παράταση υποβολής των αιτήσεων για τις υπ’αριθμ. 15268/15-11-2012 και 15704/22-11-2012 Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις που αφορούν στην απόσπαση ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 21/12/2012.
Περισσότερα

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση  Αίτηση  Ηλεκτρονική Αίτηση