Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό βάσει της προκήρυξης Α.Π. 2495/4-3-2009.

Πίνακας κατάταξης

Πρόσκληση υποψηφίων για την εξέταση στη χρήση Η/Υ (Βάσει προκήρυξης με Αρ.Πρ. 2495/4.3.2009).

Πρόσκληση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για απόσπαση στη Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση Αίτηση

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για ανάθεση έργου εισαγωγής στοιχείων σε φυσικά πρόσωπα με Α.Π. 2495/4.3.2009.

Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αναθέσεων έργου σε φυσικά πρόσωπα με Α.Π. 7127/6.8.2008.

Προκήρυξη