Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση υποψηφίων για την εξέταση στη χρήση Η/Υ (Βάσει προκήρυξης με Αρ.Πρ. 2495/4.3.2009).

Πρόσκληση